OUR TEAM
Our core team is located in Beijing, including the operation/marketing team, thesales team and the design/production workshop. Besides, we have a productionfactory 150km outside of Beiing.
Designer

Xuan, Lei

Craftsman

Xiang, Nan

Sun, Li, Qingchun, Jinshan, Wei, Guo

Operation

Chenlong, Changzhi, Tuanzi, Zhengxin, Ziqi

 • Xiang
 • Xuan
 • Tuanzi
 • Nan
 • Sun
 • Lei
 • Chenlong
 • Changzhi
 • Wei
 • Ziqi
 • Guo
 • Jinshan